Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Staden studerad

Kontaktperson: Karin Grundström
Medarbetare: Carina Listerborn, Peter Parker, Maria Hellström Reimer, Mette Agger Eriksen, (SLU/Alnarp) Eva Kristensson, Gunilla Lindholm, Gunilla Kronvall och Tim Delshammar.
Samarbetspartner: SLU Alnarp; Testbedstudio
Finansiär: Formas
Tidsram: 2014-01-01 -- 2015-01-18
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Konst, kultur och kommunikation, Urbana studier
Hemsida: http://www.formdesigncenter.com/utstallningar/staden-studerad/

Varför behövs urbanforskning? Hur kan forskning bidra till hållbar stadsutveckling? Syftet är att presentera, diskutera och debattera forskningsprocess och forskningsresultat. I utställningen presenteras dels forskningspraktiken via de metoder som används och det material som skapas under arbetets gång och dels resultat i form av artiklar och böcker.

Staden Studerad sammanför fem forskningsprojekt i en interaktiv utställning på Form Design Center i Malmö. De ingående forskningsprojekten Omvandling av fragmenterade städer, Mötesplatser och integration i stadens offentliga rum, Urban Transition Øresund, CRUSH och Grönt Spel har olika teoretiska och metodologiska ingångspunkter, men bidrar gemensamt till ny kunskap, strategier och samarbetsformer inom hållbar stadsutveckling.

Utmaningen har varit att göra en utställning som varken blir alltför abstrakt eller alltför enkel, vilket utställningen möter genom att påvisa både bredd och djup i forskningsresultat- och processer. Forskningen presenteras genom begrepp och teman som stråk, urbana allmänningar, mötesplatser, gränser, urbana landskap, minnen och identitet. Utställningen kombinerar akademiska artiklar med kortare informationstexter, fysiska artefakter som modeller och planer samt narrativt material i form av videoklipp och intervjuer. Utställningen är även en plattform för mediaexponering och interaktion mellan forskare en intresserad allmänhet genom virtuella redskap och webbsidor.

Forskningprojekt som ingår i utställningen Staden Studerad:

  • Omvandling av fragmenterade städer. En studie av att integrera hållbarhetsmål genom urbana rörelsestråk. 2011-2015, 6.6 miljoner SEK. Finansierat av FORMAS och Riksantikvarieämbetet. Deltagande forskare: (MaH) Carina Listerborn, Karin Grundström, Magnus Johansson, Peter Parker; (SLU/Alnarp) Kenneth Olvig, Tim Delshammar och doktorand Ragnhild Claesson.
  • Mötesplatser och integration i stadens offentliga rum: Lokaliseringens betydelse för hållbar stadsutveckling. 2011-2014, 3.4 miljoner SEK. Finansierat av FORMAS, Deltagande forskare: (Mah/K3) Maria Hellström Reimer; (Mah/US) Carina Listerborn; (SLU/Alnarp) Eva Kristensson, Gunilla Lindholm samt doktorand Gunilla Kronvall.
  • Urban transition Öresund/Aktivitet 2. Mapping collaborative methods and tools for promoting urban transitions in the Öresund region. 2011-2014. I miljon SEK. Finansierat av EU’s regionalfond och InterReg. IVA. Deltagande forskare: (Mah/K3) Maria Hellström Reimer och Mette Agger Eriksen.
  • CRUSH Critical Urban Sustainability Hub, en forskningsplattform om bostadskrisen. 2014- 2018, 25 miljoner sek finansierat av FORMAS, Deltagande forskare: (LU) Guy Baeten, Mattias Kärrholm, Anders Lund Hansen, Henrik Gutzon Larsen; (MaH) Carina Listerborn, Karin Grundström; (UU) Brett Christophers, Irene Molina; (GU) Ove Sernhede och Catharina Thörn.
  • Grönt Spel för urban omställning – kollaborativ simulering av miljöeffekter. 2012-2014. 385 000 SEK. Finansierat av Delegationen för hållbara städer. Deltagande forskare: (Mah/K3) Maria Hellström Reimer och Mette Agger Eriksen.

Utställningen Staden Studerad är möjliggjord genom bidrag för informationsprojekt på 500 000 SEK från FORMAS. Deltagande forskare: (MaH/US) Karin Grundström, Carina Listerborn, Peter Parker; (MaH/K3) Maria Hellström Reimer, Mette Agger Eriksen; (SLU/Alnarp) Eva Kristensson, Gunilla Lindholm, Gunilla Kronvall och Tim Delshammar.

Senast uppdaterad av Magnus Jando