Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Spela fotboll bondjävlar!

Kontaktperson: Torbjörn Andersson
Finansiär: Åke-Wiberg Stiftelse (2009)
Tidsram: 2002-01-01 -- 2010-12-31
Forskningsprofil: Idrott i förändring
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Humaniora och religionsvetenskap

För mer information, kontakta Torbjörn Andersson.

Senast uppdaterad av Magnus Jando