Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Soft tissue expansion and volume stability of onlay bonegrafts

Contact person: Peter Abrahamsson
Responsible: Gunilla Andersson
Co-workers: Sten Isaksson
Partner: Department of Maxillofacial Surgery, Maxillofacial Unit, Länssjukhuset, Halmstad,
Funding: Länssjukhuset, Halmstad, Swedish Dental Sociaty, Malmö University
Timeframe: 2005-01-01 -- 2011-02-28
Research profile: Oral hälsa
Faculty/Department: Faculty of Odontology
Subject: Odontologi

General aim
The aim is to create intraoral soft tissue surplus by using a soft tissue expander to create space for later bone augmentation.

Specific aims
1. Create extra soft tissue by using a self inflatable expander in a rabbit model.
2. Study bone formation in a rabbit model.
3. Compare the complication rates with titanium mesh and resorbable mesh.
4. Evaluate bone and softtissue with histology
5. Use this experience and create soft tissue surplus with the self inflatable soft tissue expander in man.
6. Evaluate Bone block and titanium mesh , bio guide membrane + particulated bone quality and survival.

Work plan 
1. Animal studies referring to soft-tissue expansion and osseoinduction.
2. Histologic investigation of bone biopsies and soft tissue biopsies from rabbit mandible.
3. Investigate clinical and radiographic outcome of soft-tissue expansion and bone augmentation in man.

 

Beskrivning på svenska

Prospektiv undersökning av mjukvävnadsexpansion samt bentransplantat. En jämförelse mot tidigare använda operationstekniker för att rekonstruera mjuk samt hårdvävnad inför rekonstruktion med tand implantat.

Försök med intraoral vävnadexpander har utförts på kanin med histologiska kontroller. Här har vi sett en väl fungernde expansion av benhinnan samt omgivande mjukvävnad.  Den intraorala slemhinnan i ett område där tand och benvolym saknas på människa skiljer sig från slemhinnan på kanin. Det finns studier på människa med osmotisk expander dock ej i munhålan, som visar att behandling med detta material är ofarliga

I dag rekonstrueras området med ett benblock som täcks med befintlig slemhinna. Trycket från mjukvävnaden gör att upp till 40% av det transplanterade benet kan resorberas.
Mjukvävnadsexpansion utföres på patienter som saknar mjukvävnads volym för att att täcka ett planerat bentransplantat. Det finns ännu inga  publicerade arbeten avseende osmotisk intraoral expander. Det finns kliniska studier med intraorala expandrar som fylls på med koksaltlösning via en port.
Syftet med denna studie är därför att undersöka vävnadsvinsten med mjukvävnads expansion samt att på sikt följa upp bentransplantatet och implantatet med avseende på estetik och vävnads stabilitet. fixturinstallation kommer den kvarvarande mängden ben att mätas med titansskruven som referens Mjukvävnadsexpansionen i sig kommer att utvärderas med fotometrisk utrustning.

Peter L Abrahamsson, Sten G Isaksson, Monica Gordh, Gunilla Andersson
Periosteal expansion using an osmotic self inflatable expander on rabbit mandible.
Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg 2009;1-5.

Senast uppdaterad av Magnus Jando