Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Social Polis

Kontaktperson: Mikael Stigendal
Ansvarig: Mikael Stigendal
Samarbetspartner: Wirtschaftsuniversität (WU) Vienna, ASRO KU Leuven, University of Newcastle och andra.
Finansiär: European Commission, DG Research.
Tidsram: 2007-12-01 -- 2010-11-30
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Samhällsvetenskap
Hemsida: http://www.socialpolis.eu/

Social Polis – the Social Platform on Cities and Social Cohesion har ambitionen att förnya forskningen om städer och social sammanhållning genom ett nyskapande samarbete mellan forskare och praktiker runt om i Europa. Projektet bygger på ett nätverk av forskare och forskningsinstitutioner som under ledning av professor Frank Moulaert, numera från KU Leuven i Belgien och tidigare Newcastle University i England, har samarbetat i många tidigare EU-projektet, bl a Katarsis, Demologos och Singocom.

Social Polis har haft som syfte att:

  • För det första, göra en kritisk genomgång av forskningsläget på temat städer och social sammanhållning. Det har resulterat i 13 rapporter vilka kommer att publiceras i ett temanummer av tidskriften Urban Studies.
  • För det andra har Social Polis utvecklat en forskningsagenda för forskningen om städer och social sammanhållning som ska användas i kommande utlysningar inom det sjunde ramprogrammet.
  • För det tredje har en social plattform etablerats med engagerade forskare och praktiker.
  • För det fjärde har resultatet gjorts tillgängligt och användbart för en bredare krets genom pedagogiska sammanfattningar.

I Social Polis har Mikael Stigendal tillhört "the Inner Circle of Stakeholders" vilket har inneburit ett deltagande i den löpande diskussionen och utbytet av idéer. Med stöd av Social Polis anordnade han tillsammans med Jessica Hultzén från Drömmarnas Hus och Maria Lindbom från Region Skåne i november 2008 en workshop på temat interkulturell kompetens bland ungdomar i utanförskapspräglade områden. Resultatet presenterades sen i en rapport och på den konferens som Social Polis anordnade i Wien, 11-13 maj 2009. Mikael Stigendal har också fått i uppdrag att skriva en pedagogisk sammanfattning av resultaten från Social Polis och denna rapport kommer att publiceras under 2010.

Från 1 januari 2010 har ledningen för det nätverk som har drivit Social Polis övergått till professor Andreas Novy vid Wirtschaftsuniversität (WU) i Wien. Ett nytt samarbete är på gång där även Fosie stadsdelsförvaltningen ingår i ledningen.

Description in English

As stated in one of the information leaflets,

"Social Polis was born with the ambitious mission of innovating research on social cohesion and the city in Europe by means of creative and intensive interaction between researchers and practitioners".

The project has been led by Professor Frank Moulaert, Newcastle University and KU Leuven. It has had the objective of making four substantive contributions to research on urban dynamics in Europe.

  • Firstly, a focused and critical overview of the state of the art has been produced in the shape of 13 survey papers on key issues of social cohesion in the city, corresponding to just as many Existential Fields (EF).
  • Secondly, Social Polis has elaborated a focused research agenda, suitable for being used within the 7th Framework Programme.
  • Thirdly, a social platform has been established uniting the research and stakeholders communities in furthering urban social cohesion.
  • Fourthly, educational resources for analysing the challenges of urban cohesion have been produced.
Senast uppdaterad av Magnus Jando