Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Självlärande optimeringssystem för elektronisk handel

Kontaktperson: Bengt J. Nilsson
Ansvarig: Bengt J. Nilsson
Samarbetspartner: Apptus Technologies AB
Finansiär: Vinnova
Tidsram: 2011-01-01 -- 2012-03-31
Fakultet/institution: Centrum för teknikstudier
Ämne: Matematik
Inom ramen för projektet studerar vi metoder för att optimera placeringen av innehåll för en e-handelssida på webben. Varje objekt på sidan ska placeras på den bästa positionen och objektet ska justeras så att bästa möjliga information garanteras. Som en del av projektet fokuserar vi också på användarbeteende och hur detta påverkar den dynamiska optimeringen av en webplats.

Description in English

Within the scope of the project, we investigate methods to optimize content placement for an entire e-commerce web site. Every element of a page is to be placed in its optimal location and the element is to be tuned to ensure it contains the best possible information. As part of the project we also focus on user behaviour and how this affects the dynamic optimization of a web site.
Senast uppdaterad av Magnus Jando