Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Significant others with Borderline Personality Disorder: studies of life-situation and self-care

Kontaktperson: Ewa Idvall
Ansvarig: Susanne Ekdahl och Landstinget i Kalmar län
Medarbetare: Kent-Inge Perseius Landstinget i Kalmar län och Ersta Sköndal högskola
Finansiär: Landstinget i Kalmar län
Tidsram: 2010-05-01 -- 2015-06-01
Forskningsprofil: Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsperspektiv
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Medicin

Det övergripande syftet med projektet är att studera livssituation och upplevelser av vård samt behov av stöd för närstående till personer med Borderline Personality Disorder.

Senast uppdaterad av Magnus Jando