Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Sex-och samlevnadsundervisning på lärarutbildningar

Kontaktperson: Bodil Liljefors Persson
Ansvarig: Bodil Liljefors Persson
Medarbetare: Emmelie Carlsson
Finansiär: Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Tidsram: 2016-10-01 -- 2017-06-10
Forskningscentrum: Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle, Individ och samhälle
Hemsida: http://www.mah.se/Forskning/Program/Centrum-for-sexologi-och-sexualitetsstudier/

Detta pilotprojekt avser att granska vad studenter på lärarutbildningar får med sig ut i yrkeslivet för att utföra den obligatoriska sex- och samlevnadsundervisningen, som har funnits i den svenska skolan sedan mitten av 1950-talet. Sex- och samlevnadsundervisning ses inte som ett särskilt ämne utan som ett kunskapsområde rörande jämställdhet, sexualitet, kön och relationer. Området har fått en mer framträdande ställning i de läroplaner som introducerade 2011 både för grundskolan, Lgr11, och gymnasieskolan, Gy11. 

Forskning visar även att det är en läroplansbaserad och lärarledd sex- och samlevnadsundervisning som är den mest effektiva när det gäller sexuell hälsa. Då ingen hittills studerat vad som krävs för att utföra undervisningen på ämnesområdet utifrån dess komplexitet är syftet med detta pilotprojekt att undersöka om, och vilka i så fall, kunskaper lärarstudenter har med sig från lärarutbildningen för att utföra undervisning inom den obligatoriska sex- och samlevnadsundervisningen.

Studien är kvantitativ och ska genomföras som en webbaserad enkätstudie bland studenter på lärarutbildningen. Urvalet består av dem som närmar sig slutet på sin utbildning som lärare med inriktning ålderspåren 4-6.

Description in English

It is the aim of this study to examine the the type of content Teacher Trainees meet during their education in order to be prepared for their work with Sexual Education in their profession as teachers. The knowledge area Sexual Education has been compulsory in the Swedish Schoolsystem since the1950ies.

Sexual Education is a wide knowledge area and it encompasses perspecives on equality, sexuality, gender issues as well as on relations. Since the new national curriculas were introduced in 2011 Sexuality Education have been more emphasised in the various subject syllabuses.

Research show that it is a Sexuality education formed by educated teachers and based on the syllabuses that is the most efficient regarding Sexual Health. Until now nobody has studied what kind of education the teacher students need to encounter during their eductation in order to be well prepared for their future task in teaching Sexual Education.

A quantitative questionnaire will be conducted among teacher students during their last year in teacher training. Preferably among teacher students for grades 4-6, but maybe even students from all the various stages in Compulsory school and Upper secondary school

Senast uppdaterad av Magnus Jando