Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Scanias omställningsstrategier

Kontaktperson: Per Sederblad
Medarbetare: Sandra Jönsson, Tobias Schölin och Roland Ahlstrand
Samarbetspartner: Scania AB
Finansiär: Vinnova
Tidsram: 2009-11-01 -- 2013-12-31
Forskningscentrum: Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Samhällsvetenskap
Hemsida: http://www.mah.se/cta/scania

En fråga om organisation, samverkan och kompetensutveckling

Projektet är baserat på ett nära samarbete med Scania Oskarshamn. Syftet är att utifrån flera organisatoriska nivåer studera och analysera Scanias omställningsstrategier. Projektet har tre delområden vilka belyser olika aspekter av omställning: Organisation och produktionssystem behandlar Scanias produktionssystem utifrån teman såsom sammanhållning, tillit och flexibilitet.
Aktörer och samverkan riktas mot analys av det institutionella och legitimerande samspelet mellan olika aktörer. Kompetensutveckling och lärande, där mångfald och jämställdhet är centrala aspekter, analyserar Scanias HR-arbete med fokus på kompetensstrategier för omställning.
Projektets ansats är flervetenskaplig och olika perspektiv tillämpas och integreras. I projektet används både kvantitativa och kvalitativa insamlings- och analysmetoder.

Description in English

The project is carried out in cooperation with the company Scania Oskarshamn. The aim is to study and analyze the conversion strategies used in Scania from several organizational levels. The project has three sub-areas which investigate different aspects of the conversion: Organization and Production System where Scania´s production system is analyzed on the basis of cohesion, trust and flexibility. Actors and Interaction, the analysis is directed towards the interaction between institutional actors. Competence and Learning (including diversity with focus on ethnicity and gender) studies Scania´s HR activities with a focus on competence strategies for conversion. In this multidisciplinary project both qualitative and quantitative research methods will be used.

Senast uppdaterad av Magnus Jando