Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

En studie av vetenskapens olika sidor i medieutbildningar

Kontaktperson: Sara Leckner
Ansvarig: Pernilla Severson
Medarbetare: Erik Ingemansson, Sara Leckner, Henriette Lucander, Margareta Melin och Pernilla Severson
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2011-01-11 -- 2011-12-22
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Centrum för teknikstudier, Konst, kultur och kommunikation
Ämne: Tvärvetenskap
Projektet är en studie av vetenskapens olika sidor i medieutbildningar. Framväxten av medieutbildningar präglas av att förhålla sig till olika högskoleideal: det ingenjörsmässiga och det bildningsmässiga. På Malmö högskola har det utkristalliserat sig på ett sådant sätt att TS utgått från det mer ingenjörsmässiga, medan K3 har koncentrerat sig på det mer bildningsmässiga. Samtidigt gör utvecklingen och förståelsen av (särskilt) digitala mediers relevans för samhället att den här uppdelningen kanske inte äger samma relevans. Detta projekt syftar till att undersöka hur TS och K3s medieutbildningar ser ut idag, med fokus på forskningsförankring, och hur forskningsförankringen skulle kunna stärkas. Målet är att komma fram till hur inkluderandet av olika forskningsinriktningar kan stärka våra medieutbildningar och samarbetet mellan utbildningarna.
Senast uppdaterad av Magnus Jando