Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

SÖM Fosie - följeforskning

Kontaktperson: Mikael Stigendal
Ansvarig: Mikael Stigendal
Samarbetspartner: Fosie Stadsdelsförvaltning, Malmö stad.
Finansiär: EU:s strukturfonder samt medfinansiering från Fosie SDF.
Tidsram: 2008-12-01 -- 2010-12-31
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Samhällsvetenskap
Hemsida: http://www.malmo.se/Kommun--politik/Stadsdelar/Fosie/SOM-Fosie.html

Under den nya programperioden för EU:s strukturfonder, 2007-2013, har ett skifte ägt rum från traditionell utvärdering till det som på engelska kallas "on-going evaluation". I Sverige har man valt att översätta det till "följeforskning". Det är ett nytt begrepp och de strukturfondsfinansierade projekt som nu pågår runt om i Sverige kommer därför att få betydelse för hur det ska definieras framöver.

Ett av de största strukturfondsfinansierade projekten i södra Sverige heter SÖM (Sydöstra Malmö) Fosie och det drivs av Fosie stadsdelsförvaltning. Enligt projektansökan är avsikten att "genom ett tvärsektoriellt arbete huvudsakligen främja ökad förvärvsfrekvens och minskat försörjningsstöd; skapa attraktiva och trygga stadsdelar, ökad tillväxt och demokrati och delaktighet."

I SÖM Fosie deltar Mikael Stigendal som följeforskare. I uppdraget ingår att bidra med processtöd, dokumentera erfarenheter och kunskaper i syfte att skapa lärande och återföra kunskap, värdera hur väl projektet når sina mål för att möjliggöra strategiska förändringar samt sätta in resultaten i ett bredare samhälleligt perspektiv.

 

Description in English

During the current programming period, 2007-2013, a shift has occurred towards a more flexible, demand driven approach to evaluation, called on-going evaluation. It extends throughout the period of implementation of an intervention and has the advantage that it allows for effective collaboration between the evaluator and programme managers, which in turn favours a better appropriation of conclusions and recom mendations.

SÖM Fosie in Malmö, led by the City District of Fosie, is one of the first EU-projects in Sweden where this new approach is carried out. The aim of SÖM Fosie is mainly to promote gainful employment, economic growth and democratic participation by means of an integrated approach. The on-going evaluation of SÖM Fosie is led by Mikael Stigendal.

Senast uppdaterad av Magnus Jando