Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

SMDI och lärande i medielandskapet 2.0

Kontaktperson: Magnus Persson
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2012-01-01 -- 2014-12-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Humaniora och religionsvetenskap
Hemsida: http://www.mah.se/medarbetare/larande-och-samhalle/Larande-i-medielandskapet-/

Projektet är en del av det fakultetsgemensamma utvecklingsområdet Lärande i medielandskapet (LiM). Forskarna i miljön Svenska med didaktisk inriktning arbetar här kollektivt med att undersöka och problematisera villkoren för talande, lyssnande, läsande, skrivande och gestaltande i det nya medielandskapet. Projektet bygger vidare på det framgångsrika symposiet Smdi och lärande i medielandskapet (9 mars 2012) och har bl.a. fått i uppdrag av Nordicom, Göteborgs universitet, att medverka i en antologi om UNESCO:s nya läroplan om media literacy för lärare. Syftet är också att formulera nya forskningsansökningar inom detta område.

Senast uppdaterad av Magnus Jando