Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

SAMMI-studien – Sex- och partnerrelation före och efter en första hjärtinfarkt

Kontaktperson: Carin Alm-Roijer
Ansvarig: Fridlund Högskolan i Jönköping
Medarbetare: Bengt Fridlund Högskolan i Jönköping, Amir Baigi Primärvården Halland, Eva Benzein Högskolan i Kalmar, David Bunt Växjö Universitet, Mikael Rask Växjö Universitet, Sylvi Ulrika Persson Universitetssjukhuset Örebro Universitet och Bodil Ivarsson Universi
Finansiär: Fakultetsmedel, Forskningsfond Hjärt- och lungsjukas riksförening
Tidsram: 2007-09-01 -- 2017-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Medicin

I en parrelation är den sexuella relationen en viktig del i en människas livskvalitet. Sexuell funktion och relation blir inte mindre betydelsefull i samband med en kronisk sjukdom såsom hjärtinfarkt. Vetenskaplig evidens om hur en person som insjuknat i en hjärtinfarkt eller partnern till den drabbade erfar sex och samlevnad är mycket begränsad.

Studiens syfte är att beskriva och jämföra hur män och kvinnor, liksom deras partners upplever sin parrelation ett år före och ett år efter deras första hjärtinfarkt. Studien är tänkt att ge kunskap kring sex och parrelationer relaterat till coping, egenvård, socialt stöd, arbetssituation och livskvalitet utifrån ett genus-, partner- och patient perspektiv
SAMMI-studien är en nationell, multicenterstudie, vilket inkluderar 12 center, 3 universitetssjukhus, 5 centralsjukhus samt 4 länssjukhus. Metoden är deskriptiv och jämförande bestående av både kvantitativa och kvalitativa studier. I studien inkluderas män och kvinnor och deras partner efter en första hjärtinfarkt. Ingen övre åldersgräns föreligger i studien. Patienten och deras partner besvarar frågeformulären retrospektivt 1 månad efter hjärtinfarkten i syfte att beskriva sin situation året före sin hjärthändelse. Ett  och tre år efter kommer patienten och deras partner att besvara samma frågeformulär. Den kvantitativa datainsamlingen i studien avser sociodemografisk och medicinsk data samt specifika frågeformulär såsom: Sex knowledge after MI, Sexual function, Relationship, Social support & network, Coping, Job demand-job control model, QoL (EQ-5D), Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) samt Self-care (Krantz Health Opinion Survey). Den kvalitativa datainsamlingen kommer att ske genom intervjuer, där olika metoder kommer att användas.

Description in English

Sexual life is an important condition of life both before and after an acute or chronic disease such as myocardial infarction (MI), but the evidence is poor regarding sexual life, marital life and marital functioning in healthy people as well as in men and women suffering an MI
The SAMMI-study is a national multi-centre study including 12 centre, 3 university, 5 central and 4 district hospitals. The design is a quantitative part comprising a non-experimental 1 and 3 year-follow-up design with a pre-post-test and a qualitative part embracing an explorative, and qualitative design including 3 interviews; the first related to the illness, the second 1 year later and the third 3 years after the event. The study population includes all male and female with the inclusion criteria of suffering a first MI, as well as having a partner. The quantitative part contain socio-demographic and situational data as well as well-established questionnaires: Sex knowledge after MI, Sexual function, Relationship, Social support & network, Coping, Job demand-job control model, QoL (EQ-5D), Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) and Self-care (Krantz Health Opinion Survey) as well as qualitative interviews, comprising different qualitative analysis approaches.

Senast uppdaterad av Magnus Jando