Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rocken och muren. Populärmusik, ungdomars generationsformering och utmaningar av staten i DDR 1960-1989.

Kontaktperson: Professor Mats Greiff
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2005-01-01 -- 2010-12-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Humaniora och religionsvetenskap

I projektet studeras generationsformering bland ungdomar i DDR och populärmusikens betydelse i identitetsskapande processer, från rock ’n’ rollens genombrott i slutet av 1950-talet till murens fall 1989. Genom att spänningarna mellan rockmusiken som en underifrånrörelse och staten som en aktör med ambition att styra människors vardagsliv fokuseras belyses också de vuxnas syn på musiken och de olika stilar med vilken den är förknippad.

Teoretiskt anknytes till Mannheims syn på generation som en social konstruktion där människor med likartade erfarenheter formerar sig som en generation skild från andra.

Publikationer

Av Mats Greiff:
”Rock Music, Rebellion, and the Wall: Challenges to the GDR State, 1960-1989”, i Mediating Germany: Popular Culture Between Tradition and Innovation, red: Gerd Bayer, Newcastle-Upon-Tyne 2006.
"Populärmusik, ungdom och protest”, i Olé. Festskrift till Olle Holmberg, Malmö 2006.
” Rocken och muren. Rockmusikrörelser och den statliga kulturbyråkratin i DDR 1960-1989”, i Populärmusik, uppror och samhälle, red: Lars Berggren, Mats Greiff & Björn Horgby, Malmö 2009.
”’We have to come to an end with the monotony of Yeah, Yeah, Yeah’. Pop and Rock Music in the GDR and a Generational Challenge to the State in the 1960s”, i Rockin’ The Borders. Rock Music and Social, Cultural and Political Change, red: Björn Horgby & Fredrik Nilsson, Newcastle upon Tyne 2010

Description in English

The project aims to study formations of a youth generation in the GDR and the impact of popular music in this process between 1960 and 1989.

The use of the concept generation is strongly influenced by Karl Mannheim.s use of it, where generations are socially constructed groups.

Senast uppdaterad av Magnus Jando