Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Risk för våld vid busshållplatser, en utforskande studie av den relativa risken för våld i Malmö

Kontaktperson: Manne Gerell
Ansvarig: Manne Gerell
Samarbetspartner: Polisen Malmö
Finansiär: K2
Tidsram: 2017-03-01 -- 2017-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för kriminologi
Hemsida: http://www.mah.se/kriminologi

I denna studie kommer den relativa risken för våldsbrott vid busshållplatser att beräknas för lokalbuss i Malmö genom att beräkna antalet (polisanmälda) våldsbrott i närheten av en busshållplats delat med antalet personer som stigit på en lokalbuss på hållplatsen under ett år. Den relativa risken kommer sedan att studeras som utfallsvariabel i relation till geografiska riskfaktorer i en multi-level analys med mikro-platser i bostadsområden med utgångspunkt i metoden Risk Terrain Modelling. Projektet ska leda till en bättre förståelse för var vad som känntecknar platser med mycket våldsbrott efter att hänsyn tagits till hur mycket folk som befinner sig vid platsen, och syftar till att ge oss bättre möjligheter att utveckla trygga och säkra resor med kollektivtrafiken. För mer utförlig beskrivning se den engelska versionen av denna sida.

 

Description in English

It is well established that important public transport nodes tend to have high levels of crime (Brantingham & Brantingham 1995; Weisburd et al 2014; Ceccato & Uittenbogaard 2014). In part this may reflect the high volume of people, with many potential offenders and victims (Cohen & Felson 1978). Less is known on the relative risk of violence at a public transport node, and in particular no study has been made on the topic of local bus stops in a Swedish context.

The purpose of the present study is to:

  • Assess the relative risk of violence in relation to the number of boarding passengers at local bus stops in the city of Malmö
  • Analyze geographic risk factors associated with relative risk at bus stops

After aggregating and geocoding data from the public transport company (Skånetrafiken) and the police the relative risk of violence will be calculated on each bus stop with at least 10 000 passengers in between march 2014 and march 2015 in the city of Malmö. Different buffer sizes ranging from 50 to 200 meters will be tested to reduce risks of biased estimates due to the poor reliability typically found in police data (See Gerell 2016 for a discussion). Relative risk will be calculated as violent crime incidents per boarding bus passenger.

The outcome of relative risk scores will be modeled with regressions to test for spatial influences departing from the Risk Terrain Modelling (RTM, Caplan et al 2015) concept. Independent variables to be tested include both micro-level variables, such as the presence of a nightclub, and meso-level variables, for instance sociodemographical variables or collective efficacy (Sampson et al 1997). To assess the relative impact of micro- vs meso-level variables the models will be fitted as multilevel models with bus-stops nested in neighborhoods.

The project is expected to lead to 1) An assessment of the relative risk of violence at local bus stops in the city of Malmö and 2) An understanding of micro- and meso-level correlates of such risk.

Senast uppdaterad av Magnus Jando