Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Right-wing Politics and the State

Contact person: Mikael Spång
Responsible: Rebecca Pates
Co-workers: Despina Tzimoula
Partner: Leipzig Universität
Funding: EU Daphne II - Right-wing Youth Violence Prevention Programmes (RYPP)
Timeframe: 2007-04-01 -- 2009-04-30
Faculty/Department: Faculty of Culture and Society, Global Political Studies
Subject: Samhällsvetenskap

State programmes in Germany and Sweden regarding preventing youngsters from adopting right-wing and racist attitudes were analyzed in this project. The project analyzed the set-up and content of education programmes in schools and their political context.

Beskrivning på svenska

Detta projekt syftade till att undersöka program rörande förebyggande av högerextrema och rasistiska uppfattningar och föreställningar. I projektet jämfördes uppbyggnad, innehåll och genomförande av sådana utbildningsinsatser i Sverige och Tyskland.

Senast uppdaterad av Magnus Jando