Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Resor i språk och text

Kontaktperson: Universitetslektor Karin Jönsson
Ansvarig: Inger Tinglev vid Skolverket
Medarbetare: Jan Nilsson vid Malmö högskola
Finansiär: Skolverket
Tidsram: 2009-12-20 -- 2010-11-01
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Tvärvetenskap

Dokumentation och analys av kommunala språk-, läs- och skrivutvecklares arbete i kommunen och deras arbete att tillsammans med en lärare utveckla en ämnesdidaktisk verksamhet i förskola eller grundskola. Innehållet i arbetet fokuserar aspekterna anpassning, elevnära och att röra sig i text.

Arbetet med att följa läraren som har uppdrag som kommunala språk-, läs- och skrivutvecklare har precis påbörjats.

Senast uppdaterad av Magnus Jando