Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Resa i språkmiljöer

Kontaktperson: Universitetslektor Karin Jönsson
Ansvarig: Myndigheten för skolutveckling: Annette Ewald/Birgitta Garme
Medarbetare: Jan Nilsson vid Malmö högskola
Samarbetspartner: Multimediabyrån (Skolverket)
Finansiär: Myndigheten för skolutveckling
Tidsram: 2008-01-01 -- 2009-12-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Tvärvetenskap
Hemsida: http://www.multimedia.skolverket.se/Tema/sprakmiljoer/

Resa i språkmiljöer består av fem reportage som i text, bild och video beskriver levande språkliga verksamheter från förskola till gymnasieskola. Reportagen omfattar ett vidgat perspektiv på förskolan och skolans, men också på barns och ungas egna språk- läs- och skrivpraktiker. Materialet är kopplat till aktuell praktiknära forskning och är producerat tillsammans med forskargrupper vid Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad, Malmö högskola och Umeå universitet

För Malmö högskolas räkning gjordes observationer i årskurs 6 i Blekinge i ”Ta ut svängarna”. Undervisningen dokumenterades, lärare och elever intervjuades och ett flertal texter analyserar den språkutvecklande undervisningen.

Publikationer

Se http://www.multimedia.skolverket.se/Tema/sprakmiljoer/Bodetorpskolan-Karlshamn/

Senast uppdaterad av Magnus Jando