Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Relationell pedagogik och lärares yrkeskunnande

Kontaktperson: Jonas Aspelin och Sven Persson
Ansvarig: Jonas Aspelin och Sven Persson
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2007-01-01 -- 2009-12-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Forskningscentrum: Centrum för professionsstudier (CPS)
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Samhällsvetenskap

Relationell pedagogik och lärares yrkeskunnande är ett treårigt forskningsprojekt som finansieras av Malmö Högskola som del av högskolans satsning på professionsforskning. Projektet är förlagt till Centrum för professionsstudier (CPS) vid Malmö högskola. Det syftar till att utveckla ett pedagogiskt synsätt baserat på antagandet att relationer är utbildningens huvudsakliga grogrund och målsättning. Synsättet benämns relationell pedagogik. Mer specifikt undersöks relationella implikationer med avseende på lärares yrkeskunnande.

Publikationer

Aspelin, J. & Persson, S. (2008a). Lärares professionella/personliga utveckling. Educare, 1, s 27-46.

Aspelin, J. & Persson, S. (2008b). Yrkeskunnande-i-relation. Teoretiska perspektiv på lärares grundkompetens. Stockholm: Santéus förlag.

Aspelin, J. & Persson, S. (2008c). Om examensarbetets betydelse för lärarstudenters professionella/personliga utveckling. (u.u).

Aspelin, J. & Persson, S. (u.u.). Om relationell pedagogik. Plan. utg. 2010. 

Description in English

Relational education and teachers' professionalism is a three-year research project funded by the Malmö University as part of the University's commitment to professional research. The project is located in the Center for professional studies (CPS) at Malmö University. It aims to develop an educational approach based on the assumption that relationships are the foundation and essential goal of educational activities. The approach is labeled relational education. More specifically, the project explores relational implications with regard to teachers' professional skills.

Senast uppdaterad av Magnus Jando