Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

RASS - Nätverket för re-analyser av storskaliga studier

Kontaktperson: Margareta Serder
Ansvarig: Professor Anders Jakobsson
Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsram: 2011-01-01 -- 2013-12-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Tvärvetenskap
Hemsida: http://www.mah.se/ls/rass

RASS står för ”Re-analyser av Storskaliga Studier”. RASS är ett nationellt nätverk för utbildningsvetenskaplig forskning om elevers prestationer inom det naturvetenskapliga ämnesområdet som utgår från olika typer av re-analyser av data från tidigare PISA- och TIMSS- studier. Ett syfte med RASS är att brygga mellan utbildningsvetenskaplig forskning med kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser. Därför ryms också inom RASS forskning som har till avsikt att komplettera de storskaliga studierna med kvalitativa datainsamlingar.

RASS är också en mötesplats mellan seniora forskare och doktorander inom fältet. RASS består av ca 20 forskare/doktorander från Malmö Högskola, Göteborgs Universitet, Uppsala Universitet, Mittuniversitetet och Umeå Universitet. Dessutom är några av de personer på Skolverket som ansvarar för PISA, TIMSS och de nationella rapporterna för dessa med i nätverket.

Nätverket finansieras genom Vetenskapsrådet och tidsperioden sträcker sig från 2011 t.o.m. 2013.  Huvudsökande är professor Anders Jakobsson (Malmö Högskola), som gjort ansökan tillsammans med docent Karl-Göran Karlsson (Mittuniversitetet), docent Marie Wiberg (Umeå Universitet), Anita Wester (PISA-ansvarig, Skolverket).

De forskningsprojekt som för närvarande finns representerade i RASS är:

• Forskarskolan "Ämnesspråk i matematiska och naturvetenskapliga praktiker” som bedrivs vid Uppsala och Göteborgs Universitet. Kontaktperson Caroline Liberg.

• PELS (”Perspectives on Large Scale Studies”) som bedrivs vid Malmö Högskola och Mittuniversitetet. Kontaktperson Anders Jakobsson

• ”Analys av konsekvenser av nationella prov i grundskolan” som bedrivs vid Uppsala Universitet. Kontaktperson Eva Lundqvist

• ”Analys och modellering i TIMSS och PISA” som bedrivs vid Umeå Universitet. Kontaktperson Marie Wiberg

• ”TIMSS Advanced 2008 Överensstämmelser med nationella styrdokument” som bedrivs vid Umeå Universitet. Kontaktperson Annika Kjellson-Lind

• ”Prestationsskillnader på prov utifrån ett köns- och frågeformats-perspektiv” som bedrivs vid Mittuniversitetet. Kontaktperson Nina Hammarberg

Koordinator för RASS är Margareta Serder.

Description in English

”RASS” is a national network for research in educational sciences within the field of student achievement in Science on large-scale studies such as PISA and TIMSS. Our aim is to bridge the gap between quantitative and qualitative research within the field of science assessment.  In addition, the network is a meeting-point for senior researchers and doctoral students in the field.

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando