Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Protein absorbation on surface modificated titan surfaces

Kontaktperson: Liselott Lindh
Ansvarig: Ann Wennerberg
Medarbetare: Thomas Arnebrant, Javier Sotres, Ida Svendsen, Olga Santos och Ryo Jimbo
Samarbetspartner: Takashe Sawase, Nagasaki University, Japan
Finansiär: Malmö Högskola
Tidsram: 2009-01-01 -- 2010-12-31
Forskningsprofil: Biologiska gränsytor
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Odontologiska fakulteten, Institutionen för biomedicinsk vetenskap
Ämne: Tvärvetenskap

Strukturer i nanometerområdet (miljarddels meter) har teoretisk betydelse som fästpunkter för de första blodproteinerna som kommer i kontakt med implantatytan då implantaten inopereras. Likaså kan ytenergi och ythydrofilicitet påverka läkningsprocessen, eftersom dessa faktorer kan styra vilka proteiner som tillåts fästa på ytan, varigenom implantatinläkningen kan påskyndas och förstärkas. Genom att förstå den tidiga läkningsprocessen kan ytor skräddarsys för att ge förbättrad prognos vid direktbelastning av implantat och för patienter med dålig benkvalité.

Projektet avser undersöka proteinadsorption till titanytor som ytmodifierats på olika sätt.

Description in English

Nanometer structures are thought to be important as attachment sites for the early adsorption of blood proteins on the implant surface when implants are introduced into the body. Examples of other surface features that can influence the speed of the protein adsorption and thus the healing process are surface energy and hydrophilicity of the surfaces. By understanding the early healing process, implant surfaces can be tailor-made to offer a better prediction for osseointegration when direct loading of the implants are performed as well as for patients with low bone quality.
This project aims at investigating proteinadsorption on surface modified titanium surfaces of different types.

Senast uppdaterad av Magnus Jando