Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Prognostic Indicators for Lavage at Treatment of Painful Jaw Movements at Disc Displacement without Reduction. A Randomized Controlled Trial in a Short-term Perspective

Contact person: Arne Petersson
Responsible: Arne Petersson
Co-workers: Lotta Englesson Sahlström, Lars-Göran Hansson, Lars Eriksson and EwaCarin Ekberg
Partner: Lars-Göran Hansson, Skånes Universitetssjukhus i Lund.
Funding: Malmö Högskola
Timeframe: 2003-03-19 -- 2010-12-30
Research profile: Oral hälsa
Faculty/Department: Faculty of Odontology
Subject: Odontologi

The aim of this study was to investigate whether findings made at magnetic resonance imaging (MRI) may predict the treatment outcome of lavage of the temporomandibular joint (TMJ). MRI is an imaging method that depicts the soft and hard tissue components of the TMJ. Forty-five patients with painful jaw movements and permanently displaced discs have been treated with extraarticular local anaesthetics or extraarticular local anaesthetics in combination with lavage of the temporomandibular joint (TMJ) in a randomized controlled trial. The patients were before treatment examined with MRI. Findings such as joint fluid and bony changes will be correlated to treatment outcome after three months.

Beskrivning på svenska

Avsikten med denna studie var att undersöka om det finns fynd vid magnetresonanstomografi (MRT) som kan prediktera behandlingsutfallet vid lavage av käkleden. MRT är en teknik som visar såväl mjukvävnad som hårdvävnad av käkleden. I en randomiserad kontrollerad tremånadersuppföljning studerades effekten av extraartikulär lokalanestesi jämfört med lokalanestesi + lavage hos 45 patienter med permanent displacerade diskar och käkledssmärta vid rörelse av käken. Patienterna undersöktes med MRT före behandlingen. Fynd vid MRT, som förekomst av ledvätska och benförändringar, kommer att korreleras till behandlingsutfallet efter tre månader.

Senast uppdaterad av Magnus Jando