Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Professionella bedömningar i samverkan – Projekt Karin (2012-2013)

Kontaktperson: Lisa Wallander
Finansiär: Brottsoffermyndigheten och Centrum för professionsstudier (CPS), Malmö högskola
Tidsram: 2012-01-01 -- 2015-12-30
Forskningscentrum: Centrum för professionsstudier (CPS)
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Syftet med projektet är undersöka användbarheten av, och tillämpa, den kvasi-experimentella vinjettmetoden ”factorial survey approach” i professionellt utvecklingsarbete och i undervisning på professionsutbildningar. Studieobjektet är socialarbetares och polisers professionella bedömningar om våld i nära relationer.

Projektet har två empiriska kontexter – Projekt Karin (Malmö stad) och Malmö högskolas professionsutbildningar (främst socionomutbildningen) – och belyser såväl metodologiska som professionssociologiska och professionsspecifika frågeställningar.

Finansiärer: Brottsoffermyndigheten och Centrum för professionsforskning (Malmö högskola).

Forskare i projektet: Leili Laanemets, Lunds universitet och Lisa Wallander, Malmö högskola.

Senast uppdaterad av Magnus Jando