Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Postoperative bleeding complications following dental extractions in patients with ongoing warfarin medication. A retrospective follow-up.

Kontaktperson: Fredrik Hallmer
Ansvarig: Lars Eriksson
Medarbetare: Lotta Englesson Sahlström
Samarbetspartner: Peter Svensson, Med fak, Lunds universitet
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2009-09-01 -- 2011-06-30
Forskningsprofil: Oral hälsa
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi

Projektet syftar till att utvärdera eventuella blödningskomplikationer efter tandextraktion vid pågående warfarinbehandling hos patienter, som är handlagda av en och samma operatör vid Käkkirurgiska kliniken, UMAS, Malmö mellan 2004-2009. Totalt ingår ca 120 patienter. Patienterna har behandlats enligt en standardiserad kirurgisk mall vid ett INR värde <3,0. I metodiken ingår användande av lokalt hemostatikum i extarktionsalveolen, tät suturering över alveolerna samt bitande på Cyklokapronindränkt kompress under 60 minuter. Utvärderingen är baserad på journalanteckningar angående ålder, kön, antalet avlägsnade tänder samt eventuella komplikationer i form av postoperativa blödningar som krävt omhändertagande.  Studien är tänkt att vara underlag för en RCT-studie för utvärdering av de enskilda ingående behandlingsmomentens effekt.

Description in English

The aim of the study is to investigate the frequency of bleeding complications following dental extractions in patient with ongoing warfarin medication, treated by the same surgeon at the Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Malmö University Hospital between 2004-2009, totally about 120 patients. Treatment was performed on all patients according to a standardized protocol at an INR-value < 3,0. Local haemostatics in the alveolus, suturing and biting on a gauze damped with Cyklokapron solution during 60 min postoperatively was used for all patients. Age, gender, number of extracted teeth and bleeding complications if any, have been collected from the patient records. The study is intended to be a base for an RCT-study to evaluate the necessity of the parameters local haemostatics, suturing and Cyklokapron gauze.

Senast uppdaterad av Magnus Jando