Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Policy för ungdomsarbete

Kontaktperson: Lars Lagergren
Medarbetare: Thomas R. Persson
Finansiär: Ungdomsstyrelsen
Tidsram: 2009-01-01 -- 2010-12-31
Forskningsprofil: Idrott i förändring
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Samhällsvetenskap

För mer information kontakta Lars Lagergren.

Senast uppdaterad av Magnus Jando