Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Pendeltågens och regiontågens betydelse för utvecklingen av fastighetspriser i Västra Götalandsregionen

Kontaktperson: Désirée Nilsson
Medarbetare: Helena Bohman
Samarbetspartner: K2-Nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik, Västra Götalandsregionen
Finansiär: Västra Götalandsregionen
Tidsram: 2017-01-01 -- 2017-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Urbana studier

Syftet med projektet är att närmare studera vilken roll som pendeltåg och regionala tåg har för utvecklingen av fastighetspriser i regionen. För att göra detta används en modell som bygger på hedoniska prismodeller i vilka priset på fastigheter förklaras av olika egenskaper som kan kopplas till fastigheten. I modellen inkluderas egenskaper specifika för fastigheten såsom fastighetens storlek, skick, hustyp, ålder och närhet till strand. Området runt omkring fastigheten är också viktigt både vad gäller den absoluta närheten och större områden såsom kommunen. Till dessa två kategorier av egenskaper inkluderas även egenskaper för infrastruktur såsom närheten till en järnvägsstation och närheten till motorväg. Närheten till en centralort har betydelse för pendlingsmönster och ekonomisk aktivitet och i modellen kan det särskiljas om vissa orter har större betydelse än andra. Studien kommer också att undersöka om det går att särskilja olika påverkan av tillgänglighet till järnvägsstationer i olika stråk.

Senast uppdaterad av Magnus Jando