Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Överensstämmelse mellan kursplaner och bedömning i historia A på gymnasiet

Kontaktperson: David Rosenlund
Finansiär: Utbildningsdepartementet och Malmö stad
Tidsram: 2009-01-12 -- 2011-06-30
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Humaniora och religionsvetenskap

Målet är att ta reda på graden av överrensstämmelse mellan kursplanen för historia A på gymnasiet och historielärares bedömningar inom ramen för den kursen. Kursmål och betygskriterier kategoriseras i Blooms reviderade taxonomi och jämförs sedan med de prov och dylikt som lärare i historia har med sina elever. Intervjuer med lärare ska ge en ökad klarhet i vilka överväganden lärare gör när det gäller bedömning av elever.

Description in English

The study aims at measuring the alignment between A-level history standards and assessment in the Swedish upper secondary school.

Senast uppdaterad av Magnus Jando