Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Organisationsförändring och personalpolicy i fastighetsbranschen

Kontaktperson: Karin Staffansson-Pauli
Ansvarig: Karin Staffansson-Pauli
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2009-02-02 -- 2013-12-31
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Samhällsvetenskap

Text kommer

Description in English

Text kommer

Senast uppdaterad av Magnus Jando