Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ordning och kaos. (Dis-)artikulationer i sjukdomsberättelser från svenskt 1900-tal

Kontaktperson: Doktorand Matilda Svensson
Finansiär: Nationella forskarskolan i historia
Tidsram: 2006-09-01 -- 2011-06-30
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Humaniora och religionsvetenskap
Hemsida: http://www.hist.lu.se/forskarskolan/doktorander/matilda-svensson

Forskningsprojektet stammar ur ett intresse för skapandet av erfarenheter och berättelser samt Normalitet och Avvikelse på både samhälleliga och individuella plan. Utifrån två grupper av så kallade egodokumet – dels ett enkätmaterial från 1948 och dels en livsberättelsesamling från 1993 – undersöks ”normalitet” och ”avvikelse” i tal och tystnad. Båda materialen är knutna till sjukdomen polio.

Description in English

The preliminary title is Order and Chaos. (Dis-)articulations in Illness Narratives from 20th Century Sweden.

The research project stems from an interest in the creation of experiences, narratives/stories and Normality and Abnormality, on both societal and personal levels. Two groups of so called ego documents – a questionnaire from 1948 and a collection of written life stories from 1993 - are used for studying the articulations and disarticulations concerning “normality” and “abnormality”. Both materials are connected to Polio.

Senast uppdaterad av Magnus Jando