Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Orala lichenoida reaktioner – samspel mellan biofilm och slemhinna

Kontaktperson: Gunnar Warfvinge
Ansvarig: Gunnar Warfvinge
Medarbetare: Liv Kroona, Anna Ljunggren, Julia Davies, Pia Lindberg och Ulf Mattsson
Samarbetspartner: Käkkirurgiska kliniken, Centrallasarettet i Karlstad
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2010-01-01 -- 2014-12-30
Forskningsprofil: Oral hälsa
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi

Lichenoida reaktioner är en grupp av inflammatoriska förändringar som förekommer både på hud och i slemhinnor.  Oral slemhinneförändringar av lichenoid typ är relativt vanliga (c:a 2 % av vuxna) och förekommer i flera olika kliniska subtyper. Trots ett gemensamt reaktionsmönster på vävnadsnivå har förändringarna varierande orsaksfaktorer och uppkomstmekanismer. Vissa lichenoida reaktioner tycks representera kontaktallergier medan andra har karaktären av autoimmunitet och trots omfattande forskningsinsatser är mycket fortfarande okänt vad gäller orsaksfaktorer och sjukdomsutveckling. Detta innebär att tillgängliga behandlingsmetoder är relativt trubbiga och framförallt inriktar sig på symptomlindring istället för orsaksbehandling.

Tidigare har vi studerat hur komponenter som kan ge upphov till lichenoida kontaktreaktioner (t.ex. kvicksilver från amalgam) påverkar det orala immunsystemet. Patienter i denna kategori är relativt lättbehandlade med utbyte av tandrekonstruktionsmaterial. Vi har även studerat hur lichenoida slemhinneförändringar kan uppstå vid experimentell autoimmunitet. Patienter med möjliga autoimmuna reaktionsmönster är betydligt svårare att behandla och idag har vi dålig kunskap om bakomliggande orsaksfaktorer.

Det finns anledning att misstänka att den orala biofilmen innehåller komponenter som antingen i sig själva, eller genom att påverka vävnadsceller och förändra deras uttryck av cellyteproteiner, kan initiera och vidmakthålla en inflammatorisk reaktion. Reaktioner av denna typ skulle mycket väl kunna uppfattas som autoreaktiva om de förändrade cellerna attackeras av immunkompetenta celler.

Projektet innefattar dels studier av faktorer i den orala biofilmen som skulle kunna ha betydelse för uppkomst av lichenoida reaktioner, dels komponenter i slemhinnan som kan vara ett uttryck för denna påverkan, t.ex.uttryck av olika proteiner i slemhinnans ytepitel. En annan viktig komponent är de mekanismer som styr rekryteringen av inflammationsceller till området. Studierna genomförs på material från patienter med olika typer av lichenoida reaktioner, vilka ingår i vårt ordinarie remissklientel.

Description in English

The oral lichenoid reaction is a chronic inflammatory condition of the oral mucosa that affects approximately 2 % of the adult population. Despite being common, little is known about etiologic and pathogenic factors and treatment is primarily aiming at a reduction of symptoms. Some of these lesions have features of contact hypersensitivity, others have autoimmune qualities but there is also reason to believe that the oral biofilm has an impact on the recruitment of inflammatory cells. The aim of this project is to study factors of importance for the development of such lesions, both within the biofilm and within the mucosal tissue.

Senast uppdaterad av Magnus Jando