Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

On the formation of a hard tissue barrier after dental pulp capping

Contact person: Helena Fransson
Responsible: Kerstin Petersson
Co-workers: Julia Davies
Funding: Malmö högskola, European Society of Endodontology
Timeframe: 2003-05-27 -- 2011-12-31
Research profile: Oral hälsa
Faculty/Department: Faculty of Odontology
Subject: Odontologi

Pulp capping is a treatment where an agent is applied to an exposed pulp in order to allow the pulp to recover and maintain its vitality and function. A systematic review on the formation of hard tissue after pulp capping in humans showed that the pulp can heal with hard tissue formation but there is a lack of evidence concerning for example the impact of the preoperative status and the materials used.
Clinical follow-up studies where pulp capping has been performed on pulps exposed mainly because of caries shows failure rates that are rather high and increases markedly over time. These unfavourable results may be due to the absence of or a dysfunctional hard tissue barrier with a risk for secondary infection, another reason might be a remaining pulp inflammation.
Our hypothesis is that formation of hard tissue with the functions of primary dentin is important in the long-term perspective in order to protect the pulp from the oral micro flora.
An enamel matrix derivative (EmdogainGel) has previously been shown to induce hard tissue formation. By applying it to human dental pulps in a clinical trial, we have studied the hard tissue formation morphologically. We have studied the expression of dentin sialoprotein (DSP) and collagen I (ColI) in the newly formed hard tissue. DSP and Col I staining was seen in both groups, indicating that the newly formed tissue may be regarded as dentin. No microorganisms could be detected after staining with the LIVE/DEAD® BacLight™ Bacterial Viability Kit, though false negative results are possible.
Further studies of pulpal hard tissue formation will be performed in a model where mouse odontoblast-like cells are grown on membranes. The influence on the hard tissue formation of pro-inflammatory substances and products from consortia of bacteria found in deep caries will be studied. Our hypothesis is that the hard tissue formation formed after pulp capping can be hampered by pro-inflammatory substances and microbial products.

Beskrivning på svenska

Hårdvävnadsbildning efter pulpaöverkappningar har observerats i experimentella studier, men behandlingen har kliniskt visat sig vara osäker i långtidsuppföljningar. Pulpektomi är därför den mer vanligt förekommande behandlingen av pulpalesioner, trots att denna behandling är tämligen invasiv, kostsam och tekniskt svår att genomföra. Det skulle vara av stort värde att utreda om och under vilka omständigheter pulpalesioner kan läka med hårdvävnadsbildning för att finna en vetenskaplig bas för en mindre invasiv och mer kostnadseffektiv behandling av pulpalesioner.
Specifik målsättning
• Att värdera bevisen för bildandet av en hårdvävnadsbarriär efter pulpaöverkappning på människa genom att göra en systematisk översikt
• Att studera effekten av ett emaljmatrixderivat (EmdogainGel) använt som pulpaöverkappningsmaterial på experimentellt utförda ytliga pulpa amputationer på människa avseende hårdvävnadsbildning och pulpainflammation
• Att studera huruvida den nybildade hårdvävnaden efter pulpaöverkappning med EmdogainGel är en ospecifik hårdvävnad eller dentin syntetiserat av nydifferentierade odontoblaster
• Att med hjälp av en cellkultur med odontoblastliknande celler (MDPC-23) studera hur hårdvävnadsbildningen påverkas av inflammatoriska substanser och produkter från bakteriekonsortier från djupa kariesskador

Publikationer

 

H. Olsson, J. R. Davies, K.E. Holst, U. Schröder, K. Petersson. Dental pulp capping: Effect of Emdogain®Gel on experimentally exposed human dental pulps. Int Endod J 2005; 38: 186-194.

H. Olsson, K. Petersson, M. Rohlin: Formation of a hard tissue barrier after pulp cappings in humans. A systematic review. Int Endod J 2006; 39: 429-442.

H. Fransson, K. Petersson, J. R. Davies. Dentine sialoprotein and Collagen I expression after experimental pulp cappin in humans using Emdogain®Gel. Submitted to Int Endod J

Senast uppdaterad av Magnus Jando