Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Normativt ledarskap i förskolan

Kontaktperson: Bim Riddersporre
Ansvarig: Bim Riddersporre
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2008-01-01 -- 2012-12-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Samhällsvetenskap

Projektet ”Normativt ledarskap i förskolan” är en serie fallstudier vilka syftar till en fördjupad förståelse av hur normativt ledarskap utövas och förhandlas, samt vilka normer som skapas av ledare och medarbetare. Det finns inte så mycket forskning om ledarskap i förskolan, trots verksamhetens omfattning och betydelse. Teorianknytningen är ofta svag liksom relationen till mer generell ledarskapsforskning. Jag väljer teorin om normativ styrning av organisationer som en ram för min analys. De empiriska metoderna är en kombination av intervjusamtal och observationer.

Publikationer

Riddersporre, B. 2010. Ledarskap i förskolan – vision och vardag i en nystartad verksamhet. I Sven Persson (red) Barndom Lärande Ämnesdidaktik – exempel från en forskningsmiljö vid Lärarutbildningen. Rapporter om utbildning 2010/1, s 12-49.

Riddersporre, B. & Sjövik, K. (2011). Nya krav – nya ledare? Rekrytering av chefer till förskolan. Rapporter om utbildning 1/2011, s 1-25. Malmö högskola: Fakulteten för lärande och samhälle.

Riddersporre, B. (2010). Normativ styrning i förskolan: En fallstudie. Nordisk Barnehageforskning vol 3(3), 41-56.

Riddersporre, B. (2010). Ledarskap i förskolan. I Bim Riddersporre & Sven Persson (red). Utbildningsvetenskap för förskolan, s. 211-228. Stockholm: Natur & Kultur.

Description in English

The project ”Normative leadership in pre-schools” is a series of single case studies, aiming at a deeper understanding of the practice and negotiations of leadership, as well as the norms, created by leaders and collaborators.

Senast uppdaterad av Magnus Jando