Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nätverk och partnerskap i stadsutveckling

Kontaktperson: Peter Parker
Ansvarig: Peter Parker
Samarbetspartner: Malmö Stad
Finansiär: EU strukturfonder
Tidsram: 2010-01-01 -- 2011-12-31
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Samhällsvetenskap

Nätverk och partnerskap i stadsutveckling

Forskningsprojektet utgår från att en gynnsam utveckling av staden många gånger kräver samarbete mellan flera parter och ibland bred delaktighet från allmänheten. Dessa samarbeten ställer i synnerhet offentliga parter inför utmaningar när det gäller ledning och organisering. Forskningen syftar till att klargöra vari dess utmaningar består och ge perspektiv på hur man kan hantera dem.
Arbetet ingår i en nationell EU finansierad satsning som koordineras av mittuniversitets center för strategisk nätverksutveckling.

Description in English

The research aims to create a deeper understanding of the benefits and challenges of cross-sector collaboration in issues of urban development. It is focused particularly on the role of governmental organizations in coordinating these kinds of collaboration.

Senast uppdaterad av Magnus Jando