Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nationella forskarskolan i Barndom, lärande och ämnesdidaktik

Kontaktperson: Prof. Ingegerd Tallberg Broman
Ansvarig: Prof. Ingegerd Tallberg Broman
Medarbetare: Se hemsidan nedan
Samarbetspartner: Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad, Karlstad universitet och Linköpings universitet
Finansiär: Vetenskapsrådet (UVK)
Tidsram: 2007-01-01 -- 2011-12-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Tvärvetenskap
Hemsida: http://www.mah.se/Forskning/Utbildning-pa-forskarniva/Amnen/Forskarskola-i-Barndom-larande-och-amnesdidaktik/

Nationella forskarskolan i Barndom, lärande och ämnesdidaktik (FoBa) har fokus på kunskapsutveckling relaterad till förskolan och grundskolans tidigare år. Dess specifika syfte är att behandla ämnesdidaktiska frågor relaterade till de yngre åldrarna, med utgångspunkt i samhälleliga förändringar och samtidens mångkontextuella barndom. Ett professions-, barn- och barndomsperspektiv är framträdande i forskarskolans generella inriktning.

Senast uppdaterad av Magnus Jando