Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nationella Forskarskolan i Idrottsvetenskap

Kontaktperson: Tomas Peterson
Ansvarig: Göran Patriksson GU
Finansiär: Utbildningsvetenskapliga kommittén/Vetenskapsrådet
Tidsram: 2009-01-01 -- 2012-12-31
Forskningsprofil: Idrott i förändring
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Samhällsvetenskap
Hemsida: http://www.mah.se/Forskning/varforskning/Profiler/Idrott-i-forandring/Forskning1/Forskarutbildning1/

Den nationella forskarskolan inrättades 2009. Universiteten i Göteborg, Karlstad, Växjö och Stockholm bildar tillsammans med Malmö högskola en forskarskola i idrottsvetenskap. Göteborgs universitet är värdhögskola. Forskarskolan i idrottsvetenskap är den första i sitt slag i Sverige. Vid profilen finns tre doktorander inskrivna. 

Senast uppdaterad av Magnus Jando