Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Närmiljön och staden som arena för fysisk aktivitet

Kontaktperson: Karin Book
Finansiär: Riksidrottsförbundet
Tidsram: 2009-10-01 -- 2011-12-31
Forskningsprofil: Idrott i förändring
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Samhällsvetenskap

Om betydelsen av geografisk rörlighet och områdesstatus.

För mer information, kontakta Karin Book.

Senast uppdaterad av Magnus Jando