Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Myten om den goda litteraturen

Kontaktperson: Magnus Persson
Finansiär: Malmö högskola, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Åke Wibergs stiftelse
Tidsram: 2011-11-01 -- 2012-12-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Humaniora och religionsvetenskap

Man kan inte längre ta litteraturläsningens nytta och värden för givna. Ändå möts vi i många sammanhang av en närmast religiös tro på att den goda boken skapar goda människor. I det här projektet görs en kritisk granskning av vilka föreställningar som förknippas med litteratur och läsning i vår tid.

Exemplen är hämtade från en mängd väntade och oväntade sammanhang både inom och utanför utbildningssystemet: svenskämnets styrdokument, handböcker i konsten att läsa, kampanjmaterial från samarbetet mellan Läsrörelsen och McDonald’s, biblioterapeutiska texter, med mera. Projektet har genererat ett antal artiklar och resultaten ges en samlad presentation i monografin Den goda boken. Samtida föreställningar om litteratur och läsning (2012, Studentlitteratur). Boken inbjuder till fördjupad reflektion över vad läsning egentligen skall vara bra för, och vänder sig till alla som arbetar med litteraturförmedling.

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando