Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Muslimsk integration genom ekumeniskt samarbete

Kontaktperson: Magdalena Nordin
Finansiär: Malmö Högskola
Tidsram: 2009-09-01 -- 2010-06-30
Forskningsprofil: Migrationsprofilen
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Språk migration och samhälle
Ämne: Humaniora och religionsvetenskap

Syftet med projektet är att studera hur islam i Sverige förstås och inkorporeras genom samarbete med andra religiösa samfund.

Description in English

The aim of the research is to study how Islam in Sweden is understood and incorporated trough cooperation with other denominations.

Senast uppdaterad av Magnus Jando