Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Dual Citizenship

Contact person: Mikael Spång
Responsible: Thomas Faist
Partner: Hochschule Bremen, Germany
Funding: VolkswagenStiftung, Germany
Timeframe: 2002-06-01 -- 2003-12-31
Faculty/Department: Faculty of Culture and Society, Global Political Studies
Subject: Samhällsvetenskap

The project focused on the politics of dual (multiple) citizenship in Europe, comparing the legal regulations of and the political processes regarding dual citizenship in different European states. The main purpose was to explain policy outcomes in the different states, described as a matter of institutional and discursive opportunity structures. As my part of the projected, I performed a case study of Sweden.

Beskrivning på svenska

I projektet analyserades den rättsliga regleringen av och den politiska diskussionen om dubbelt eller flerfaldigt medborgarskap i några europeiska stater. Syftet med projektet var att försöka förklara det politiska utfallet rörande dubbelt medborgarskap i de olika staterna genom att fokusera på diskursiva och institutionella möjlighetsstrukturer. Min del av projektet handlade om en fallstudie av Sverige.

Senast uppdaterad av Magnus Jando