Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Multifunctional biological power sources based on flexible materials for wearable and renewable energy supplies

Contact person: Sergey Shleev
Co-workers: Magnus Falk, Elena Gonzalez and Peter Falkman
Partner: Ruhr‐Universität Bochum
Funding: Energimyndigheten
Timeframe: 2017-09-01 -- 2019-12-31
Forskningscentrum: Biofilms - Research Center for Biointerfaces
Faculty/Department: Faculty of Health and Society
Subject: Naturvetenskap

In the last years, there has been a dramatic increase in the development of smart wireless electrical devices and by the year 2020 twenty billion different units are predicted to be in use. However, wearable applications require a suitable power source as conventional batteries are potentially harmful. Moreover, they contain rare elements and have a limited possibility to be miniaturized. By developing biological power sources harvesting solar energy or locally available fuel (such as lactate in sweat), wearable devices can be powered in a sustainable way. Biological power sources are based on renewable components, abundant elements, and produce green energy. By the new and innovative concept of combining different biological power sources in flexible structures, the energy requirement needed to power different wearables, such as a smart contact lens or an electronic skin patch, can be supplied in an effective way without the need of external batteries.

Beskrivning på svenska

De senaste åren har en dramatisk ökning av olika smarta uppkopplade enheter skett och fram till år 2020 spås 20 miljarder enheter vara i bruk, t.ex. för kontinuerlig medicinsk övervakning. För olika bärbara applikationer krävs dock en lämplig energikälla, där konventionella batterier är olämpliga p.g.a. att de innehåller miljöfarliga och sällsynta komponenter samt har en begränsad förmåga att miniatyriseras. Genom att utveckla biologiska kraftkällor som tar till vara på energin från solen eller lokalt tillgängligt bränsle (exempelvis mjölksyra från svett) skulle energiförsörjningen för olika bärbara elektriska applikationer ske på ett hållbart sätt. Biologiska kraftkällor baseras på förnyelsebara komponenter och producerar grön energi. Genom det nydanande konceptet att kombinera olika biologiska kraftkällor i flexibla strukturer skulle energibehovet för bärbara tillämpningar, t.ex. en smart elektronisk lins eller plåster, tillgodoses på ett effektivt sätt helt utan externa batterier.

Senast uppdaterad av Magnus Jando