Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning

Kontaktperson: Universitetslektor Ingegerd Ericsson
Ansvarig: Universitetslektor Ingegerd Ericsson
Medarbetare: Per Gärdsell , Magnus Karlsson, Peik Gustafsson och Christian Lindén
Finansiär: Centrum för Idrottsforskning, föreningen GCI-GIH och Malmö högskola
Tidsram: 1999-08-01 -- 2010-12-31
Forskningsprofil: Idrott i förändring
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Samhällsvetenskap
Hemsida: http://www.mugi.se/

Studera relationer mellan motorik, självkänsla, koncentration och lärande. 

Publikationer

Ericsson, I. & Karlsson, M. (2010). Effects of Increased Physical activity and Motor training on Motor Skills and Self-esteem: An Intervention Study in School years 1-9. Submitted.

Ericsson, I. (2010). Effects of Increased Physical activity on Motor skills and Marks in Physical Education: An intervention study in school years 1 through 9 in Sweden. Submitted.

Ericsson, I., Grahn, P. & Skärbäck, E. (2010). Krympande grönområden ett hälsohot. Sydsvenska Dagladet, (2010-02-07), A4. Tillgänglig 2010-02-07 på http://www.sydsvenskan.se/opinion.

Ericsson, I. & Cederberg, M. (2010). Fysisk aktivitet bland ungdomar som inte uppnår grundskolans mål. En enkät- och intervjuundersökning bland IV-elever i Malmö 2008. Aktuell Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning SVEBIs årsbok 2009, 45-79.

Ericsson, I. & Cederberg, M. (2010). Fysisk aktivitet bland ungdomar som inte uppnår grundskolans mål. En enkätundersökning bland IV-elever i Malmö 2008. (Särtryck ur SVEBIs årsbok 2009). Lund: SVEBI.

(2007). Effects of Increased Physical Activity and Motor Training on Motor Skills, Attention and Learning. Paper presented at the 13th Conference on Thinking. In Linköping University Electronic Press, (Ed.), Proceedings Vol. I Peer Reviewed Papers, (pp. 51-57). Available 07-07-05 on http://www.liu.se/thinkingconference.
(2007). Physical activity and Learning. Abstract. Citizenship Education in Society - A challenge for the Nordic countries. Children´s identity & Citizenship in Europe, CiCE Conference 4th - 5th October 2007. Available 07-09-28 on http://www.mah.se.
(2007). MUGI observation checklist: An alternative to measuring motor skills in physical education classes. The Asian Journal of Exercise & Sports Science, 4(1), 1-8.
(2007). Motor observations and school results. [In Swedish: Motorikobservationer och skolprestationer]. Nordisk Pedagogik, 27(2), 111–118. Abstract.
Gustafsson, P., Thernlund, G., Ericsson, I., Lindén, C., Karlsson, M., & Svedin, C.G. (2007). Reliability and validity of the assessment of soft signs in children with and without Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Submitted for publication in Developmental Medicin & Child Neurology.

Gustafsson, P., Thernlund, G., Besjakov, J., Karlsson, M., Ericsson, I., & Svedin, C.G. (2008). ADHD symptoms and maturity – a study in primary school children. Acta Pædiatrica, (97), 233-238.
(2008). To measure and improve motor skills in practice with the MUGI model for motor observations and training. Paper presented at The 3rd Scandinavian Pediatric Obesity Conference (SPOC), in Malmö, March 6-7th.
(2008). To measure and improve motor skills in practice. International Journal of Pediatric Obesity, 3(1), 21-27.
(2008). Motor skills, attention and academic achievements - an intervention study in school year 1-3. The British Educational Research Journal, 34(3), 301-313.

Description in English

Increase knowledge about relationships between motor skills, physical self-esteem, attention and learning.

Senast uppdaterad av Magnus Jando