Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Mötesplatser i staden - lokaliseringens betydelse för rörelsemönster, integration och sociala möten i det offentliga rummet

Kontaktperson: Maria Hellström Reimer
Ansvarig: Mats Lieberg - Sveriges lantbruksuniversitet
Medarbetare: Carina Listerborn, Maria Hellström Reimer, Gunilla Kronvall, Gunilla Lindholm och Eva Kristensson
Samarbetspartner: Swedish University of Agricultural Sciences
Finansiär: Formas
Tidsram: 2009-01-01 -- 2013-12-31
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Konst, kultur och kommunikation, Urbana studier
Ämne: Tvärvetenskap
Hemsida: http://lokbloggen.wordpress.com/

Städer är idag segregerade både fysiskt och socialt. Fysisk struktur och rörelsemönster kan bidra till att olika grupper av invånare nästan aldrig ses, även om de rent geografiskt tycks leva nära eller intill varandra. Planeringsteoretiker har därför börjat tala om ”den nya stadsfrågan”, d.v.s. hur fysiska och sociala aspekter samverkar och hur denna samverkan kan påverkas genom planering.
Mötesplatser i staden är ett forskningsprojekt med stöd av FORMAS som utifrån en helhetssyn på den urbana strukturen och stadslivet tar upp denna problematik. Ett grundantagande är att lokalisering av företrädesvis offentliga verksamheter utgör en central planeringshandling . Genom lokalisering kan vi påverka den urbana offentlighetens gränssnitt och kontaktytor, dess dynamik och förändringsbenägenhet. 
Konkret undersöks i projektet lokaliseringshandlingars strategiska och symboliska betydelse med avseende på en socialt uthållig utveckling av våra städer. Genom konkreta exempel ifrån Malmö undersöks hur lokalisering av offentliga verksamheter kan påverka individers och gruppers möjligheter att konfronteras med ’det oväntade’ i vardagen. Målet är att utveckla en djupare förståelse av hur beslut om lokaliseringen av stadsfunktioner fattas, liksom hur de kanmotiveras, modifieras och påverkas.

Description in English

The main questions to be studied in this project are 1) how does the localization of urban functions affect everyday movement patterns, integration and experiences of urban environment, including everyday encounters with "the Other"; 2) what are the driving forces in deciding where public functions are to be located; and 3) what is the role of the planner in this decision process? Posing these questions, the project aims to advance our understanding of how public building localization affects movement patterns, integration and experiences of everyday encounters in urban public space. While exploring the role of the planning action in this process and the dynamics of the process itself, the study will provide useful knowledge for a socially sustainable development.
Evaluating a concrete example of localization, the project will discuss both whether the intentions were responsive to the actual social situation and whether unexpected, positive or negative effects were generated. The project will explore the generative potential of planning actions and will proceed in three phases, the first of which is a theoretical compilation, traversing the fields of urban sociology, praxis oriented design studies and planning theory, the second the case study, based on an investigation of everyday life in the area, and the third phase an evaluation of the case, in relation to other potential scenarios as well as other internationally relevant examples.

Senast uppdaterad av Magnus Jando