Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Förebyggande säkerhetsarbete – metoder för Möten och Dialoger (MoD)

Kontaktperson: Per Olof Hallin
Ansvarig: Per Olof Hallin
Medarbetare: Per Olof Hallin, Carina Listerborn, Mikael Stigendal, Martin Grander, Margareta Popoola, Alban Jashari, Carolina Hamma och Johanna Sixtensson
Samarbetspartner: Räddningstjänst, polis, socialtjänst, föreningslivet och andra organisationer.
Finansiär: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Tidsram: 2008-01-01 -- 2011-12-31
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Globala politiska studier, Urbana studier
Ämne: Samhällsvetenskap

Under de senaste åren har det skett en hel del oroligheter i samband med bränder. Stenkastande ungdomar har fått brandmännen att begära poliseskort vid utryckningar. Också ambulanspersonal har förhindrats att ta sig fram till olycksplatser. Liknande händelser har ägt rum på många andra håll i landet, men också under kravaller i Köpenhamn och Paris.

Projektet syftar till att analysera de föreställningar som ungdomar och myndigheter har om varandra. Vad är det som inte fungerar i relationen mellan en del ungdomar och dessa myndigheter? Råder det en ömsesidig misstro? Och varför?

I en bredare mening ska de bakomliggande orsakerna till krissituationerna identifieras. Utifrån resultatet av dessa analyser syftar projektet också till att utveckla och pröva olika former för dialog. Projektet skall resultera i en metod som kan användas av räddningstjänst, polis och andra myndigheter för att öppna upp nya former för dialog med olika befolkningsgrupper. Metoden skall främst användas proaktivt men kan även användas för att analysera och bearbeta verkliga händelser. 

Description in English

In recent years in southern Sweden, there have been a lot of disturbances in connection with young people starting fires and throwing stones at public authorities. These young people have forced fire fighters to seek police escort, while they attempt to reach emergency situations and put out fires. The youth have also prevented paramedics from reaching accident locations. These events are not limited to Sweden. Similar occurrences have taken place in many other parts of the world including riots in Copenhagen and Paris.

The project aims to analyse the opinions that young people and public authorities have of one another. What is not working in the relationship between some young people and the authorities? Is there a mutual distrust? If so, why?

In a broader sense the project aims to identify the underlying causes of crisis situations. Based on the results of this analysis, different forms of dialogue will be developed and tested. The project will result in a communication method that can be used by emergency services, police and other public authorities in order to open up new forms of dialogue with different communities. The method is primarily a proactive aid, but it can also be used to analyse and process actual events.

Senast uppdaterad av Magnus Jando