Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Moderniteter på undantag

Kontaktperson: Staffan Schmidt
Ansvarig: Staffan Schmidt
Medarbetare: Charlotte Tornbjer, Mika Hannula, Klas Grinell, Fredrika Spindler och Staffan Schmidt
Finansiär:
Tidsram: 2010-10-31 -- 2015-03-31
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Konst, kultur och kommunikation, Kultur och samhälle
Ämne: Tvärvetenskap

Modernity Retired (MR) är ett tvärvetenskapligt internationellt konstnärligt forskningsprojekt baserat i Sverige med gemensam utgångspunkt i äldres återberättande av sin ungdoms framtidsbilder. Den återkommande fråga som projektet kretsar kring lyder "Vad var moderniteten?". Eller annorlunda uttryckt: "Vad uppfattade du som modernt, vad uppfattade du som det moderna livets löften till dig, och samhället i sin helhet?". MR diskuterar modernitetens komplex som levd erfarenhet och kulturarv, och bygger på ett närmande mellan konstens kritiska associationsförmåga och realismen i andra forskningsfält än de konstnärliga. MR beskriver moderniteten genom äldre personers minnen av vad moderniteten en gång var, och består av ett forskarlag vars inriktning är sammansatt med utgångspunkt från de gamlas berättelser; av historisk källforskning, begrepps-, kultur-, genus- och diskursstudier – och en konstant uppmärksamhet på modernitetens visualitet.

Description in English

Modernity Retired (MR) is a transdisciplinary artistic project, and an International network, based in Sweden. MR interviews elderly persons about their ideas of modernity when young in five countries (Israel, Germany, Sweden, Turkey and USA) and uses the images of the futures in retrospect as its common reference. Once highly antagonistic and divided against itself, the Bauhaus is already becoming antiquated, celebrating its 90th birthday in 2009. What was modernity? Through the interviews, MR intends to describe, discuss and interpret their views of a passed modern future. If today modernity is clouded by disappointment, what did it mean to them? MRs reflection on modernity is guided by their experienced micro-narratives. MR also intends to deepen the discussion in-between disciplines about the importance of images in meaning production, how knowledge interacts with and become integrated in images and work for the development of artistic research. The MR research group will make use of a variety of research perspectives, and explore transdisciplinary possibilities.

Senast uppdaterad av Magnus Jando