Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Mobile Language Learning Tools for Supporting Asylum Seekers – Pilot Project

Contact person: Karina Vamling
Responsible: Karina Vamling
Co-workers: Daniel Spikol, Bahtijar Vogel, Maria Wiktorsson,Teresa Tomašević, Christina Waern,Nils Ehrenberg and Miklas Njor Nielsen
Funding: Malmö högskola - Flyktingmiljonen
Timeframe: 2016-06-01 -- 2016-12-31
Faculty/Department: Faculty of Culture and Society, Faculty of Technology and Society, Department of Media Technology and Product Development, Department of Language and Linguistics
Subject: Tvärvetenskap
Webpage: http://blogg.mah.se/sps/research/mobil-sprakinlarning/

Societal background: Many societies today need to find better practices and solutions for early integration of refugees. The high number of refugees to Sweden has resulted in very delayed asylum application processes, leaving people waiting in asylum centres for more than a year. Access to Swedish language instruction is very limited during this period even though language skills are considered crucial for successful integration. Our project focuses on finding ways to extend language learning opportunities to this target group to facilitate the integration process. The diverse background and education of the current refugees pose challenges to the design of mobile learning tools that can accommodate these learners.

Main aim: Our project aims to develop and optimize research-based digital language tools for beginner level instruction in Swedish as a second language. The initiative is cross-disciplinary and combines second language learning theories and practices with mobile learning solutions using a participatory design framework.

Research question: Can mobile applications serve as a learning platform for effective individual language learning and if so how, in the context of asylum process?

Pienemann's (1998) processability theory explains the development of underlying processing mechanisms employed in learning a second language, and suggests that individual learning is only effective when input is of a complexity level suitable to the learner's processing capacity. By employing the theory's learning stages to tailor innovative learning solutions, we get an opportunity to explore the relationship between learning, theories, designed artefacts, and practice (Bjögvinsson et al., 2012; Collective, 2013). The project requires an on-going dialogue with users and evaluation of the natural environment that is achieved through a participatory-design approach (Hevner, 2007).

Referenser
Bjögvinsson, E., Ehn, P., & Hillgren, P. A. (2012). Design things and design thinking: Contemporary participatory design challenges. Design Issues, 28(3), 101-116.

Pienemann, M. (1998). Developmental dynamics in L1 and L2 acquisition: Processability Theory and generative entrenchment. Bilingualism: Language and cognition, 1(01), 1-20.

Collective, T.D.-B.R. (2003). Design-Based Research: An Emerging Paradigm for Educational Inquiry. Educational Researcher, 32(1), pp.5–8.

Hevner, A. R. (2007). A three cycle view of design science research. Scandinavian journal of information systems, 19(2), 4. 

Beskrivning på svenska

Det är en stor utmaning för samhället att göra det möjligt för nyanlända/asylsökande att påbörja integrationen tidigt – och här spelar kunskaper i svenska språket en viktig nyckelroll. Nyanlända får ofta vänta i asylboenden i över ett år – ofta utan lärarledd språkundervisning – och därför är det särskilt angeläget att fokusera på språkinlärning inom denna målgrupp. Syfte: Projektet syftar till att utveckla och optimera digitalt forskningsbaserat språkstöd i svenska som andraspråk inom ett tvärvetenskapligt initiativ, där specialkompetenser på Malmö högskolas fakulteter KS och TS samverkar i att bygga en innovativ webbaserad miljö och appar för språkinlärning. Projektet inriktas på nybörjarnivå i svenska som kompletteras med mindre stödmoment på olika språk som arabiska, dari, pashto, somaliska. Nyanlända har oftast individuell tillgång till smartphones, varför detta är ett naturligt val av teknisk plattform för att utveckla applikationer för mobilt lärande.

Forskningsfrågor: Kan appar på smartphones fungera som en lärplattform för effektiv individuell språkinlärning och i så fall hur? En del av projektarbetet omfattar att omsätta tidigare prövade modeller för andraspråksinlärning (främst processbarhetsteorin) till ett nytt medium och bygga in och anpassa dessa i interaktiva lösningar och moduler inom "smart learning".

Processbarhetsteorin (Pienemann 1998) syftar till att förklara utvecklingen av de underliggande mekanismer som behövs för att processa ett andraspråk, och har gediget empiriskt stöd från forskning inom svenska som andraspråk (Pienemann & Håkansson 1999). Genom att omsätta teorin till innovativa språkinlärningslösningar får vi en möjlighet att undersöka relationen mellan inlärning, teorier, utvecklade produkter och praktik (Collective 2003). Utvecklingen av de tekniska lösningarna kommer att ske i dialog med användare och genom utvärdering i naturlig miljö vilket säkerställer en brett förankrad kunskapsutveckling (Hevner 2007). 

Senast uppdaterad av Magnus Jando