Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Migrants' experiences of forced return

Contact person: Sofia Rönnqvist
Responsible: Daniela DeBono
Co-workers: Karin Magnusson
Funding: EU-fonden Europeiska återvändandefonden, Malmö högskola
Timeframe: 2014-02-01 -- 2015-06-30
Forskningscentrum: Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Faculty/Department: Global Political Studies, Faculty of Culture and Society

The main purpose of this project is to create knowledge about involuntary return, including time spent in detention, in order to improve policies in both Sweden and Europe. The project also aims to ascertain how involuntary return is related to issues of human rights and what challenges exist within this area. The return process will be studied from the migrants' perspective. The project will identify those parts of the involuntary return process migrants experience to be humane, and which parts can be improved. This will provide decision makers and practioners with valuable insight into how the current process is experienced by those most affected by it. 


Policy Brief - circulated at the conference

Conference June 12, 2015

Blog post på Border Criminologies 17 February 2015

For a detailed analysis of the findings from this project download the following book: DeBono, D., Ronnqvist, S. & Magnusson, K. (2015) Humane and Dignified? Migrants Experiences of Living in a 'State of Deportability' in Sweden, Malmö: Malmö University

Beskrivning på svenska

Preamble/content:

Projektets huvudsakliga syfte är att skapa mer kunskap om ofrivilligt återvändande för att förbättra politiken i både Sverige och Europa kring återvändande, inklusive tiden i förvar. Projektet ska även identifiera hur mänskliga rättigheter kan prägla ett ofrivilligt återvändande och vilka utmaningar som finns inom området. Återvändandeprocessen studeras utifrån migranternas perspektiv. Projektet ska identifiera de delar av den ofrivilliga återvändandeprocessen som migranterna upplever som humana och vilka delar som kan förbättras. Detta ska ge beslutsfattare och tjänstemän värdefull insyn i hur processen upplevs av dem den mest berör. 

Policy Brief - circulated at the conference

Conference June 12, 2015

Blogginlägg på Border Criminologies den 17 februari 2015

Läs rapporten: DeBono, D., Ronnqvist, S. & Magnusson, K. (2015) Humane and Dignified? Migrants Experiences of Living in a 'State of Deportability' in Sweden, Malmö: Malmö University

Senast uppdaterad av Magnus Jando