Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Metoder för evaluering av vätgasförsprödningsfenomen i Ni-baserade superlegeringar

Kontaktperson: Christina Bjerkén
Ansvarig: Christina Bjerkén
Medarbetare: Ali Massih och Jon Lind
Samarbetspartner: Volvo Aero Corp
Finansiär: Nationellt rymdforskningsprogram, NRFP, Rymdstyrelsen
Tidsram: 2009-10-01 -- 2011-09-30
Fakultet/institution: Centrum för teknikstudier
Ämne: Teknikvetenskap

Projektbeskrivning

Bakgrund: Volvo Aero Corp, VAC, kommer att behöva förstå mekanismer för väteförsprödning i Ni-baserade superlegeringar så länge VAC konstruerar komponenter till raketmotorer som drivs med vätgas.  
Syfte/mål: Provdata genererad vid låga vätgastryck eller med provstavar laddade med vätgas ska kunna användas för att interpolera och extrapolera mekaniska egenskaper i vätgastryck som inte är testade eller är svåra att åstadkomma. Detta kan möjliggöra reducerat provningsbehov.
Förväntat resultat: Mekanismer som ger upphov till degenerering av hållfasthet och utmattningsegenskaper ska vara kartlagda.  Matematisk beskrivning av mekanismerna som möjliggör interpolering och extrapolering i t.ex. tryck och temperatur ska finnas.  
Ingående projektdeltagare: Volvo Aero-Corp kontaktperson Thomas Hansson Malmö Högskola- Kontaktperson Ali Massih/Christina Bjerkén och doktoranden Jon Lind.  
Associerade partners: JRC, Institute for Energy, Petten, Holland. Snecma Moteurs, Vernon, Frankrike

Senast uppdaterad av Magnus Jando