Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Media Places

Contact person: Per Linde
Responsible: Per Linde
Co-workers: Jörn Messeter
Partner: Blekinge Tekniska Högskola
Funding: Mobile Heights
Timeframe: 2010-01-01 -- 2010-05-31
Research profile: Nya medier
Forskningscentrum: MEDEA Collaborative Media Initiative
Faculty/Department: Faculty of Culture and Society, Arts and Communication
Subject: Tvärvetenskap

The purpose of this project is to develop concrete examples of place-centred interactions, mediated through mobile digital technologies, as well as, through evaluation and analysis of results, contribute to extended knowledge both to design research and concept and product development for regional industry. The goal is to develop long-term possibilities in the meeting between individual needs and desires, digital media, interaction design and the notion of place, thus creating value from aesthetic, ethical and functional perspectives. The theme Media Places encircles this place-centric service model and use of mobile technologies.

Beskrivning på svenska

Syftet med föreliggande projekt är att utveckla konkreta exempel på platsspecifika interaktioner medierat av mobil digital teknik, samt genom utvärdering och analys av resultaten bidra till ökade kunskaper inom designforskning såväl som till idé- och produktutveckling för det lokala näringslivet. Målet är att utveckla nya långsiktiga möjligheter i mötet mellan individuella behov, digitala medier, informationsteknik och plats, samt skapa mervärden ur såväl etiskt, estetiskt som funktionellt perspektiv. Området Media places kretsar just kring denna platsspecifika tjänstemodell och mobilanvändning.

Senast uppdaterad av Magnus Jando