Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Matematik för den digitala generationen

Kontaktperson: Professor Per Jönsson
Ansvarig: Professor Per Jönsson
Medarbetare: Gunilla Svingby, Eva Riesbeck och Thomas Lingefjärd
Samarbetspartner: Katedralskolan, Spyken, Polhemskolan, Byskolan, Svaleboskolan, Nationellt center för Matematikutbildning (NCM)
Finansiär: Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse
Tidsram: 2009-09-01 -- 2012-06-30
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Lärarutbildningen, Centrum för teknikstudier
Ämne: Tvärvetenskap

Användandet av IKT kan förbättra skolornas möjligheter att undervisa i matematik och öka elevernas möjligheter att lära sig matematik. Projektet är ett samarbete mellan tre gymnasieskolor, Spyken, Polhem och Katedralskolan i Lund, två grundskolor, Byskolan i Södra Sandby och Svaleboskolan i Veberöd, och forskare vid Malmö högskola och Lunds universitet.

matematik2Syftet med projektet är att stödja lärarna på de fem skolorna i att göra systematiska undervisningsexperiment med IKT med målet att förbättra elevernas matematiklärande. Vidare syftar projektet till att undersöka effekten av olika teknologiska verktyg på elevernas förståelse och lärande, motivation och kommunikation.

Det helt övergripande målet är att utveckla ett hållbart IKT-användande på skolorna och sprida resultat och erfarenheter till andra lärare och skolor. Under projektet kommer olika teknologi och programvaror att användas, men vi kommer att fokusera på det fria programmet GeoGebra tillsammans med interaktiva skrivtavlor. Baserat på en designorienterad forskningsmetod med upprepade experiment kommer följande frågor att besvaras/belysas:

(1) Hur kommer lärande i matematik och attityder till matematik att förbättras genom användandet av IKT. 
(2) Hur kommer lärarnas kunskaper om IKT och motivation till att använda det att förbättras. 
(3) Vilket stöd (fortbildning och material) är effektivt för att hjälpa lärarna att använda IKT på ett för eleverna bra sätt. 
(4) Hur kan erfarenheter och utvecklat material inom projektet spridas till fler lärare och skolor. 

matematik3Förväntat resultat av projektet är testade modeller för hur man kan integrera teknologi och fri programvara i undervisningen för att förbättra elevernas lärande och motivation, bedömningsmetoder, samt empiriskt material angående effekter på elevernas lärande och motivation och lärarnas möjligheter att bredda sin didaktiska repertoar. I samarbete med NCM kommer en nationell webbportal att skapas där erfarenheter och material kring teknologi kan samlas.

Publications

P. Jönsson, T. Lingefjärd och S. Mehanovic
Matematik och det nya medialandskapet – nationell webbplats för IKT.
Tidskrift för matematikundervisning – Nämnaren Nr 1, 45 (2010).

P. Jönsson, T. Lingefjärd och S. Mehanovic En nationell webbportan för IKT i matematikundervisningen. Datorn i utbildningen, Nr 2 (2010). http://www.diu.se/nr2-10/nr2-10.asp?artikel=s33

T. Lingefjärd, P. Jönsson och M. Larsnäs
Att använda WolframAlpha i matematikundervisningen.
Tidskrift för matematikundervisning - Nämnaren Nr 3, X-tra (2010).

P. Jönsson
Lärande och nya medier - mobil teknologi
Sveriges läromedelförfattares förbunds tidskrift - Manus, Nr 3, 9 (2010). 

T. Lingefjärd och P. Jönsson
Datorer i matematikundervisningen - Sverige är sämst i klassen!
Datorn i utbildningen, i tryck (2010).

P. Jönsson, T. Lingefjärd, E. Riesbeck och G. Svingby
Strukturella problem med IT-integration i matematikundervisningen
Skolledaren 11, 13 (2010).

S. Mehanovic och P. Jönsson Integraler - undersökande arbetssätt med GeoGebra Tidskrift för matematikundervisning - Nämnaren Nr 4, X-tra (2010). http://ncm.gu.se/media/namnaren/npn/arkiv_xtra/10_4/GeoGebra_Mehanovic_Jonsson_nov.PDF

S. Mehanovic och P. Jönsson
Integration av IKT i matematikundervisningen - möjligheter och utmaningar
Datorn i utbildningen, inskickad (2010).

S. Mehanovic och P. Jönsson
IKT i matematikundervisningen - en utveckling som inte kan stoppas?
Skolvärlden, inskickad (2010).

Senast uppdaterad av Magnus Jando