Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Mänskliga rättigheter på lokal nivå

Kontaktperson: Mikael Spång
Ansvarig: Mikael Spång
Finansiär: Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige
Tidsram: 2008-01-01 -- 2008-11-30
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Globala politiska studier
Ämne: Samhällsvetenskap

Detta projekt syftade till att beskriva hur några kommuner (sammanlagt 16 kommuner) arbetar med mänskliga rättigheter. Urvalet av kommuner gjordes tillsammans med Delegationen för mänskliga rättigheter utifrån en enkätundersökning. Studien visar att mänskliga rättigheter sällan spelar en övergripande roll i kommuners arbete och sällan är ett paraplybegrepp för verksamheten men att det samtidigt finns exempel på ett mer aktivt och fokuserat arbete med utgångspunkt i mänskliga rättigheter, framförallt när det gäller barns rättigheter.

Description in English

This project aimed at describing how municipalities (in total 16 municipalities) in Sweden work with human rights. The municipalities were selected on the basis of a survey. The study shows that there is so far little focus on human rights on local levels. However, some municipalities integrate human rights as a central component in their work, for instance rights of children in policy processes and planning.

Senast uppdaterad av Magnus Jando