Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Malmö nya medier: Living Labs, nya medier och samproduktion

Kontaktperson: Pelle Ehn
Ansvarig: Pelle Ehn
Medarbetare: Bo Reimer, David Cuartielles, Jonas Löwgren, Per Linde, Richard Topgaard, Anna Seravalli, Pelle Ehn, Anders Emilson, Per-Anders Hillgren, Erling Björgvinsson, Susan Kozel, Mads Höbye, Karolina Rosenqvist, Alf Condelius och Karin Johansson-Mex
Samarbetspartner: MINC, Media Evolution, Nordic Game
Finansiär: EU (Strukturfond)
Tidsram: 2009-07-01 -- 2012-06-30
Forskningsprofil: Nya medier
Forskningscentrum: MEDEA Collaborative Media Initiative
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Konst, kultur och kommunikation
Ämne: Tvärvetenskap
Hemsida: http://medea.mah.se/

Projektet ingår som delprojekt i det större projektet Malmö nya medier.


Uppgifter och mål för delprojektet:
Att etablera och driva verksamhet inom tre samverkande Living Labs som fokuserar på cross-media och på kulturproduktion med utgångspunkt från sociala medier, kollaborativa tjänster, mixed-mediaproduktioner och på Open Source. Grundtanken med profilsatsningen är att utifrån de tre samverkande Living Labs med en övergripande inriktning mot nya medier, speciellt kollaborativa crossmedia, skapa nya produkter och tjänster baserade på brukardriven innovation och socialt entreprenörskap.

De tre Living Labs utgör därmed nya innovationsmiljöer i gränszonen mellan entreprenöriellt främjande verksamheter, nya affärsmodeller för cross-media och forskning. Ambitionen är att dessa Living Labs för Nya medier utgör startpunkten för en tänkt utvecklingsfas från där idéer går vidare till affärer.
Ambitionen är att utveckla formerna för etablering av Living Labs som innovationsmiljö och stärka:

• samspelet mellan konfigurerbara tekniska plattformar, social infrastruktur och exemplariska praktiker
• skapandet av öppna arenor för kommunikation och förhandling
• dialogen mellan professionella och amatörer
• samspelet med inkubatorer och det övergripande finansierings- och innovationssystemet i Malmö stad.

Denna profilsatsning syftar till att stärka Malmös innovationsmiljö och har Malmö som storstad som kompletterande inriktningsmässig och geografisk utgångspunkt.

Description in English

The project constitutes one part of the larger project Malmö New Media.


Objectives and goals:
To establish and conduct work within three Living Labs, focusing on cross-media and cultural production taking social media, collaborative services, mixed-media productions and Open Source as points of departures. The idea is to create new products and new services based on user driven innovation and social entrepreneurship.

Senast uppdaterad av Magnus Jando